Wilde planten

In de lage landen komen circa 1300 soorten planten in de vrije natuur voor.  Veel van deze planten en/of de delen daarvan zijn geschikt om te drogen (zie sortiment droogbloemen).  Deze in het wild groeiende planten worden ook wel onkruid of heemplanten genoemd. 

Volgens recente berekeningen van biologen verkeert momenteel 54% van de 1300 soorten in gevaar dat wil zeggen, 54% staat op het punt te verdwijnen of zal in de naaste toekomst nog uitsluitend worden aangetroffen in natuurreservaten en in een aantal vergeten hoekjes van ons land.

De reden waarom er niet meer zeldzame planten op  grond van de natuurbeschermingswet als beschermd zijn aangewezen,is, dat ze over het algemeen "weinig spectaculair" gevonden worden.  Ze hebben namelijk vrijwel geen van alle bijzondere opvallende blomeen en/of bladeren.  De krachtens de wat aangewezen soorten daarentegen zijn vrijwel alle bijzonder fraai; meestal hebben ze mooie bloemen.  Het zijn planten die inhet algemeen "tot plukken uitnodigen".

Wilde planten zoeken en plukken om te drogen is niet gemakkelijk, het vraagt een behoordlijke plantenkennis.  Alleen dié plantensoorten zijn geschik, die tijdens het drogen hun vorm en kleur min of meer behouden en de soorten die tijdens het drogen een waardevolle kleur of vorm krijgen.

Tijdens vakanties in het buitenland en dan vooral in de zuidelijk, niet te warme landen, treft men weer andere uitstekend te drogen plantensoorten aan.  Vaak zijn dat grassen en bloemen die ons klimaat verdragen en vroegerhier in het wild voorkwamen.

Beschermde, maar ook zeldzame plantensoorten moet men, zowel in onze lage landen als in het buitenland, laten staan.  Niet plukken of uitsteken, al zijn ze geschikt om te drogen.  Er zijn lijsten online te vinden van beschermde planten, informeer u vooraleer u op pad trekt.  Natuurbescherming is bepaald geen luxe; het is een dwingede noodzaak geworden.

Probeer maar eens enkele zaadjes van een beschermde of zeldzéame plant te bemachtigen en zaai die dan in de tuin.  Overigens, er zijn kwekerijen die wilde planten kweken en verkopen tegen redelijke prijzen.  Er fijne resultaten zijn er in het verlden op deze manier al bereikt met de beschermde, zeer zeldzame Dipsacus (kaardebol).  Deze tweejarige, uitstekend te drogen plant, komt in steeds meer tuintjes voor.